Công nghệ mới: vật liệu sống từ vi khuẩn có khả năng tự vá lành khi bị hư hỏng

Trong những năm qua, ngành y tế trên toàn thế giới đã có những bước [...]