Công nghệ cho xe tự hành (không người lái) được VinAI chuẩn bị ra mắt

Viện trí tuệ nhân tạo (VinAI) là nơi thực hiện nghiên cứu các khoa học [...]