Nội dung thi đấu “Xạ thủ bắn tỉa” đã chính thức khởi tranh

Việt Nam được chọn làm địa điểm diễn ra nội dung thi đấu “Xạ thủ [...]