“Anh da đen” Khaby Lame trở thành nhân vật nổi tiếng trên TikTok

Nếu như để nói về một người không mấy ai biết tên nhưng lại có [...]