Điểm danh các bài thuốc trị khản tiếng, mất tiếng mạn tính

Tình trạng khản tiếng (hay mất tiếng) thuộc loại rối loạn vi chứng thất âm [...]