Câu nói nào của cha mẹ có thể gây ảnh hưởng tới con nhỏ?

Có thể nói, sức khoẻ tinh thần là nhân tố quan trọng ảnh hưởng sâu [...]