Gọi tên hình mẫu người cha vô tình gây ảnh hưởng xấu tới con

Mẹ cha luôn là những người yêu thương con cái một cách vô điều kiện. [...]