Một vài bài thuốc dân gian chữa bệnh bằng vị thuốc câu đằng

Vị thuốc câu đằng chính là một bộ phận thân cành non có gai câu [...]